banner Banner Vooruit met Topsporters kleinError
  • You are not authorised to view this resource.

Context
Vitaliteitscoaching maakt onderdeel uit van gezondheids-
management. Oftewel, hoe kunnen werkende werknemers gezond blijven en daardoor optimaal presteren. Het systeem van gezondheidsmanagement behelst ondermeer het in kaart brengen van het werkvermogen en de structurele inzetbaarheid van de werknemers.

Gezondheidsrisico’s
Zo kan het zijn dat bij de screening van het werknemers-
bestand blijkt dat de werknemer serieuze gezondheidsrisico’s loopt (code rood). In dat geval wordt de werknemer gelijk naar de bedrijfsarts verwezen en indien nodig doorverwezen naar een fysiotherapeut, psycholoog of een specialist uit de curatieve sector. Daarnaast zijn er werknemers die vanwege hun levensstijl op termijn een gezondheidsrisico lopen (code oranje). Deze werknemers behoren tot de doelgroep van de vitaliteitscoach.